ساعت: ۱۵:۳۰:۰۳
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
یادداشت:

پرداخت بخش تقریبا کمی از این افزایش هزینه ها، بصورت مستقیم از جیب مردم و بخش عظیمی از آن، از جیب دولت و بیمه ها(بخوانید همان پول مردم از بیت المال و حق بیمه های مختلف) در نظر گرفته شد. این اقدام با هدف حذف زیرمیزی های پزشکان یا در واقع تبدیل زیرمیزی به رومیزی و اجرای عدالت در حوزه سلامت بود!


معاون وزیر بهداشت:

با دستور معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، غیبت‌ دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که عازم پیاده روی اربعین هستند، موجه اعلام شد.


گروه دانشگاه "موج چهارم":

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر ایرج نظری را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز منصوب کرد.


گروه دانشگاه "موج چهارم":

دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز منصوب کرد.


گزارش ؛

بسیاری از این مراکز آموزش عالی، به لحاظ کیفیت آموزشی مناسب نیستند و در آنها خبری از امکانات آزمایشگاهی و استاد مناسب وجود ندارد که این، ظلمی نابخشودنی در حق دانشجویان است.