ساعت: ۱۵:۲۷:۲۴
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: موسسه غیرانتفاعی اروندان

جمعی از پرسنل موسسه غیر انتفاعی اروندان در اعتراض به شرایط بد و نابسامان موجود در این مرکز با انتشار نامه ای اعتراض خود به شرایط موجود را رسانه ای نمودند.


عدم توجه رئیس و مسئولان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اروندان خرمشهر به انجام امورات فرهنگی در این مرکز باعث نارضایتی دانشجویان این موسسه آموزشی شده است.


اخبار رسیده حاکی از آن است که موسسه غیرانتفاعی اروندان خرمشهر که با مشکلات مالی و مکانی روبرو می باشد، با دستور فرماندار سابق خرمشهر به احتمال فراوان در آینده نزدیک مجبور به نقل مکان می باشد.