ساعت: ۱۵:۲۲:۰۱
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: شهید چمران اهواز

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از اضافه شدن کارشناسی مهندسی شیمی به رشته‌های این دانشگاه خبر داد.


دکتر محمد رعایایی اردکانی مطرح کرد :

رعایایی گفت: عده ای قصد بزرگ نمایی و بد جلوه دادن فضای دانشگاه را دارند ؛ اینگونه نیست، ما در این مدت هیچ برنامه و مناسبت غیر عادی نداشته ایم.