ساعت: ۱۵:۲۳:۲۸
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: شرکت ملی نفت ایران
در حاشیه بازدید مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران از دانشكده نفت اهواز صورت گرفت:

سیدصالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از امکانات، تجهیزات و آزمایشگاه‌های دانشکده نفت اهواز بازدید کرد.


با حكم معاون وزیر نفت

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی حیدر بهمنی را مجدداً بعد از چند سال به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.