ساعت: ۱۵:۲۶:۳۹
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه

وضعیت نابسامان حجاب و عفاف دانشجویان در دانشگاه آزاد مسجدسلیمان و بی توجهی مسئولان مربوطه باعث اعتراض دانشجویان این واحد نسبت به شرایط موجود شده است.