ساعت: ۱۱:۱۸:۲۳
|
امروز: پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
اخبار مهم :
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: دکتر نعیم عرفانی مجد

جمعی از پرسنل موسسه غیر انتفاعی اروندان در اعتراض به شرایط بد و نابسامان موجود در این مرکز با انتشار نامه ای اعتراض خود به شرایط موجود را رسانه ای نمودند.