ساعت: ۱۵:۲۷:۴۱
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: دکتر نعیم عرفانی مجد

جمعی از پرسنل موسسه غیر انتفاعی اروندان در اعتراض به شرایط بد و نابسامان موجود در این مرکز با انتشار نامه ای اعتراض خود به شرایط موجود را رسانه ای نمودند.