ساعت: ۱۵:۲۷:۱۵
|
امروز: یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
|
فیلم
صوت

روایت برنامه عصرانه از ادامه وضعیت نامناسب دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

آهنگران و مطیعی و شهدای مدافع حرم /
آخرین خبرها
خوزستان
بایگانی: دانشکده
پس از عدم اعتنای هییت رئیسه دانشکده به دعوت دانشجویان

دانشجویان ورودی های سال های گذشته دانشکده نقت در اعتراض به روند استخدام دانشجویان گروه “الف” و بی اعتنایی هیئت رئیسه دانشکده به دعوت دانشجویان، در مسجد دانشکده تجمع کردند.


گروه دانشگاه "موج چهارم" :

با صدور احکام جداگانه ای از سوی غلامحسین خواجه، روسای چهار دانشکده ی‌ دامپزشکی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم زمین، تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین مدیر گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه به مدت دو سال دیگر در سمت ‌های خود ابقاء شدند.