- موج چهارم - http://moje4news.com -

عضویت رایگان دانشجویان شهرستان رامهرمز در کتابخانه های عمومی شهرستان

به گزارش گروه دانشگاه “موج چهارم”، طبق هماهنگی های صورت گرفته بین دفتر بسیج دانشجویی شهرستان رامهرمز و نهاد کتابخوانه های عمومی شهرستان رامهرمز مقرر شد در زمینه های مختلف همکاری های دوجانبه داشته باشند.

 

در این توافق آمده است که نهاد کتابخوانه های عمومی شهرستان در تجهیز کتابخوانه دانشکده تازه تاسیس سلامت کمک و همکاری می کند.

 

همچنین در راستای پوشش فقر فرهنگی در مناطق محروم با هماهنگی بسیج دانشجویی، همزمان با اردوهای جهادی دانشجویان، کتابخوانه های سیار هم در این مناطق حضور داشته باشد.

 

رئیس نهاد کتابخوانه های عمومی شهرستان رامهرمز قول عضویت رایگان دانشجویان هر سه دانشگاه موجود در شهرستان رامهرمز در کتابخوانه های سطح شهرستان را جهت اعتلای روحیه مطالعه و کتابخوانی در قشر دانشجو به مدت یکسال را داد.

 

برگزاری حلقه های کتابخوانی در کتابخوانه های عمومی شهرستان و سطح دانشگاه همچنین کانال اطلارعسانی جهت معرفی کتاب از جمله اقدامات است که با پیگیری دفتر بسیج دانشجویی و مساعدت نهاد کتابخوانه های شهرستان رامهرمز صورت گرفته است.

 

 

ایمیل سایت خبری – تحلیلی موج چهارم جهت ارسال اخبار :

moje4news.khz@gmail.com [1]

moje4news@chmail.ir [2]