- موج چهارم - http://moje4news.com -

از توهین به امام رئوف تا ادعای پارچه سبز

به گزارش گروه سیاسی”موج چهارم”؛ هر دولتی گفتمانی را نمایندگی می کند و برای ارزیابی آن می بایست با مختصات آن گفتمان آن دولت را متر کرد.

 

دولت یازدهم که هیچ گاه نمایندگی هیچ گفتمانی را نداشته است امروز در فقر گفتمانی با شیوه های قجری از هیچ تخریب و تهمتی مذیقه نمی کند.

 

یک روز دولت مدعی می شود که برخی دنبال دیوارکشی در دانشگاه ها و پیاده رو ها هستند که بعد از اندکی مشخص می شود اوایل انقلاب دوستان و حامیان جناب روحانی همین طرح را پیگیری می کردند که با مخالفت رهبری لغو می شود.

 

یک روز جناب روحانی مدعی می شود صد روزه همه مشکلات را حل می کنیم و بعد می بینم رئیس جمهور رودر روی دروبین این را تکذیب می کند.

 

یک روز جناب روحانی مدعی می شود عده ی دنبال لوله کردن دانشجویان هستند و بعد ژنرال زنگنه دانشجویان نفت اهواز را بی سواد خطاب می کند.

 

یک روز رئیس جناب روحانی مدعی می شود برخی با اتوبوس آدم به ستادها می آورند بعد معلوم می شود خود ستاد جناب روحانی مدارس را تعطیل می کند و از شهرستان ها با اتوبوس آدم  می آورند و به کسانی که ستاد می زنند سکه طلا می دهند.

 

یک روز جناب روحانی مدعی می شود که عده ی می خواهند روزنامه ها را ببندند و زنان را خانه نشین کنند حال می بینیم خود جناب روحانی با چه الفاظی اهالی رسانه را خطاب قرار می دهد.

 

یک روز جناب روحانی برجام همه تحریم را بالمره لغو می کند و می بینیم روز به روز تحریم به بهانه های متخلف اعمال می شود و هم روح و هم جسم برجام لگدمال می شود.

 

در آخرین ادعای خلاف، مدعی می شود که دنبال مبارزه با فساد است ولی می بینیم برادر جناب روحانی و برادر جناب جهانگیری متهم به فساد نجومی هستند.

 

دولتی که مولد نجومی بگیران است مدعی می شود رئیسی دنبال اهدا پارچه سبز متبرک به محرومین است و این ادعای دروغ در حالی است که  رییس دولت آن در خانه ۵۰ میلیارد تومانی می نشیند و در ستادهای آن به امام رضا (ع) توهین می شود.

 

مردم در ۲۹ اردیبهشت خط پایانی بر دولت تک دوره ی خواهند بود و بر ادعای های دروغین برخی پایان می دهند.

 

ایمیل سایت خبری – تحلیلی موج چهارم جهت ارسال اخبار :

 

 

moje4news.khz@gmail.com [1]

moje4news@chmail.ir [2]