ساعت: ۰۸:۳۹:۱۵
|
امروز: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
اخبار مهم :
|
سرویس خبر: آخرین اخبار, خوزستان, دانشگاه, علمی, مهم ترین خبر ها
کد خبر: 33695
تاریخ مخابره: دوشنبه ۲۶ مهر ۹۵
زمان مخابره: ۱۳:۰۶
اشتراک گذاری داغ کن - کلوب دات کام اشتراک گذاری در فیس بوک
امتیاز دهی
امکانات
گروه دانشجو "موج چهارم" :
لیست رشته های مرحلۀ تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور خوزستان اعلام شد

مرحله ی تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۵ (کارشناسی) در رشته های پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نموده یا ننموده اند انجام می گیرد.

به گزارش گروه دانشجو “موج چهارم”، لیست رشته های مرحلۀ تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور خوزستان اعلام شد.

 

آغاز ثبت نام مرحله ی تکمیل ظرفیت در رشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی از ۲۶ مهرماه با توجه به درخواست متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

 

مرحله ی تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۵ (کارشناسی) در رشته های پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نموده یا ننموده اند انجام می گیرد.

 

لازم به ذکر است آن دسته از متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی می شوند نیز می توانند در مرحله ی تکمیل ظرفیت شرکت نمایند.

 

لیست رشته های مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور استان خوزستان

کد رشته استان / مرکز رشته
۱۵۵۵۷ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان اماروکاربردها
۱۵۹۹۶ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان پژوهشگری اجتماعی
۱۵۲۳۳ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان ترویج واموزش کشاورزی
۱۵۹۹۷ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان تعاون ورفاه اجتماعی
۱۹۲۶۸ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان حسابداری
۱۵۹۹۵ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان حقوق
۱۹۲۶۹ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان روانشناسی
۱۵۵۵۸ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان ریاضیات وکاربردها
۱۲۸۷۷ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان زبان وادبیات انگلیسی
۱۵۹۹۸ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۳۲ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان شیمی محض
۱۹۲۷۱ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان شیمی کاربردی
۱۹۲۷۲ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان علوم اقتصادی
۱۵۹۹۹ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان علوم تربیتی
۱۶۰۰۰ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان علوم سیاسی
۱۶۰۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان علوم قران وحدیث
۱۵۵۶۰ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان علوم ومهندسی اب
۱۶۰۰۲ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۶۰۰۳ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان فلسفه وکلام اسلامی
۱۹۲۷۰ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مدیریت بازرگانی
۱۹۲۷۳ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مدیریت جهانگردی
۱۹۲۷۴ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مدیریت صنعتی
۱۵۵۶۴ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مهندسی صنایع
۱۵۵۶۲ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مهندسی مدیریت پروژه
۱۵۵۶۳ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مهندسی نفت
۱۵۵۶۱ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مهندسی کامپیوتر
۱۵۵۶۵ دانشگاه پیام نور مرکز ابادان مهندسی کامپیوتر
۱۶۰۰۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ادیان وعرفان
۱۲۳۳۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ارتباطتصویری
۱۹۲۸۳ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز اقتصادکشاورزی
۱۵۵۶۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز اماروکاربردها
۱۶۰۰۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۰۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز تاریخ
۱۶۰۰۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۵۲۳۴ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۱۰ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۰۱۱ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز جغرافیا
۱۹۲۷۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز حسابداری
۱۶۰۰۴ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز حقوق
۱۶۰۱۲ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز روابطعمومی
۱۹۲۷۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز روانشناسی
۱۶۰۱۳ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز روزنامه نگاری
۱۵۵۶۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز ریاضیات وکاربردها
۱۲۸۷۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زبان وادبیات انگلیسی
۱۶۰۱۴ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زبان وادبیات عربی
۱۶۰۱۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۴۱ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زمین شناسی
۱۵۲۳۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زیست شناسی
۱۵۲۳۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز زیست شناسی گیاهی
۱۵۲۳۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز شیمی محض
۱۹۲۷۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز شیمی کاربردی
۱۹۲۸۴ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۹۲۷۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم اقتصادی
۱۶۰۰۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم تربیتی
۱۶۰۱۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم سیاسی
۱۶۰۱۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم قران وحدیث
۱۹۲۸۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم ورزشی
۱۵۲۳۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی /
۱۵۲۳۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم ومهندسی محیطزیست
۱۵۵۷۰ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز علوم کامپیوتر
۱۲۳۳۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز عکاسی
۱۶۰۱۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۶۰۱۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز فلسفه وکلام اسلامی
۱۵۵۷۱ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز فیزیک
۱۲۸۷۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۲۷۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مدیریت بازرگانی
۱۹۲۸۰ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مدیریت جهانگردی
۱۹۲۸۱ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مدیریت دولتی
۱۹۲۸۲ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مدیریت صنعتی
۱۵۵۷۲ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی برق
۱۵۵۶۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی پزشکی
۱۵۵۷۳ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی راه اهن
۱۵۵۷۴ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی شهرسازی
۱۵۵۷۵ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی شیمی
۱۵۵۷۶ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی صنایع
۱۵۲۴۰ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی علوم دامی
۱۵۵۷۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی عمران
۱۵۵۷۹ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی مدیریت پروژه
۱۵۵۶۷ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی معماری
۱۵۵۸۲ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی موادومتالورژی
۱۵۵۸۰ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۵۸۱ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی مکانیک
۱۵۵۸۳ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی نفت
۱۵۵۷۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز مهندسی کامپیوتر
۱۲۳۳۸ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز هنراسلامی
۱۶۰۲۰ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۲۱ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / تاریخ
۱۵۲۴۲ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۲۲ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۰۲۳ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / جغرافیا
۱۹۲۸۶ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / روانشناسی
۱۵۵۸۴ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۲۴ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / زبان وادبیات عربی
۱۶۰۲۵ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۴۳ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / شیمی محض
۱۹۲۸۷ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / شیمی کاربردی
۱۹۲۸۸ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۶۰۲۶ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / علوم تربیتی
۱۶۰۲۷ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / علوم قران وحدیث
۱۵۲۴۴ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۰۲۸ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۲۸۹ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / مدیریت بازرگانی
۱۹۲۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / مدیریت دولتی
۱۹۲۹۱ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / مدیریت صنعتی
۱۵۵۸۶ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / مهندسی صنایع
۱۵۵۸۷ دانشگاه پیام نور مرکز بندرامام خمینی /ره / مهندسی کامپیوتر
۱۶۰۲۹ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۳۰ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۵۲۴۵ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان ترویج واموزش کشاورزی
۱۹۲۹۲ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان حسابداری
۱۶۰۳۱ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان حقوق
۱۹۲۹۳ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان روانشناسی
۱۵۵۸۸ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۳۲ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان زبان وادبیات فارسی
۱۹۲۹۴ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان علوم اقتصادی
۱۶۰۳۳ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان علوم تربیتی
۱۶۰۳۴ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۲۸۸۰ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۲۹۵ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان مدیریت بازرگانی
۱۹۲۹۶ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان مدیریت صنعتی
۱۵۵۸۹ دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان مهندسی کامپیوتر
۱۹۲۹۸ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر اقتصادکشاورزی
۱۶۰۳۵ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر تاریخ
۱۶۰۳۶ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۶۰۳۷ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر جغرافیا
۱۶۰۳۸ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر حقوق
۱۶۰۳۹ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر روزنامه نگاری
۱۲۸۸۱ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زبان وادبیات انگلیسی
۱۶۰۴۰ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زبان وادبیات عربی
۱۶۰۴۱ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۴۷ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زمین شناسی
۱۵۲۴۶ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زیست شناسی
۱۵۲۴۸ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر زیست شناسی گیاهی
۱۵۲۴۹ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر شیمی محض
۱۹۲۹۷ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر شیمی کاربردی
۱۹۲۹۹ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم اقتصادی
۱۶۰۴۲ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم تربیتی
۱۶۰۴۳ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم قران وحدیث
۱۹۳۰۰ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم ورزشی
۱۵۵۹۰ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم ومهندسی اب
۱۵۲۵۰ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۰۴۴ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۵۵۹۱ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر فیزیک
۱۲۸۸۲ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر مترجمی زبان انگلیسی
۱۵۵۹۲ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر مهندسی صنایع
۱۵۵۹۴ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۵۹۳ دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۰۵ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول اقتصادکشاورزی
۱۵۵۹۵ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول اماروکاربردها
۱۶۰۴۶ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۴۷ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۵۲۵۲ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۴۸ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۰۴۹ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول جغرافیا
۱۹۳۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول حسابداری
۱۶۰۴۵ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول حقوق
۱۹۳۰۲ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول روانشناسی
۱۵۵۹۶ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول ریاضیات وکاربردها
۱۲۸۸۳ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول زبان وادبیات انگلیسی
۱۶۰۵۰ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۵۳ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول زیست شناسی
۱۹۳۰۶ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۹۳۰۷ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم اقتصادی
۱۶۰۵۱ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم تربیتی
۱۶۰۵۲ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم قران وحدیث
۱۵۵۹۸ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم ومهندسی اب
۱۵۲۵۱ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی /
۱۵۲۵۴ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم ومهندسی محیطزیست
۱۵۵۹۷ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول علوم کامپیوتر
۱۶۰۵۳ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۵۵۹۹ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول فیزیک
۱۲۸۸۴ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۰۳ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مدیریت بازرگانی
۱۹۳۰۸ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مدیریت جهانگردی
۱۹۳۰۴ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مدیریت دولتی
۱۵۶۰۰ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مهندسی صنایع
۱۵۶۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۱۱ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز اقتصادکشاورزی
۱۵۶۰۲ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز اماروکاربردها
۱۶۰۵۴ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۵۲۵۵ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۵۵ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز تعاون ورفاه اجتماعی
۱۹۳۰۹ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز حسابداری
۱۶۰۵۶ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز حقوق
۱۹۳۱۰ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز روانشناسی
۱۵۶۰۳ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۵۷ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز زبان وادبیات عربی
۱۶۰۵۸ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۵۶ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز زیست شناسی
۱۵۲۵۷ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز زیست شناسی گیاهی
۱۹۳۱۲ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز شیمی کاربردی
۱۹۳۱۳ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز علوم اقتصادی
۱۶۰۵۹ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز علوم تربیتی
۱۹۳۱۴ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز علوم ورزشی
۱۵۶۰۴ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز فیزیک
۱۹۳۱۵ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مدیریت بازرگانی
۱۹۳۱۶ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مدیریت جهانگردی
۱۹۳۱۷ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مدیریت دولتی
۱۹۳۱۸ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مدیریت صنعتی
۱۵۶۰۵ دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مهندسی کامپیوتر
۱۶۰۶۲ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد ادیان وعرفان
۱۹۳۲۳ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد اقتصادکشاورزی
۱۶۰۶۳ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۶۴ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد تاریخ
۱۶۰۶۵ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۵۲۵۸ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۶۶ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۰۶۷ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد جغرافیا
۱۹۳۱۹ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد حسابداری
۱۶۰۶۱ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد حقوق
۱۹۳۲۰ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد روانشناسی
۱۵۶۰۶ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۶۸ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد زبان وادبیات عربی
۱۶۰۶۹ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد زبان وادبیات فارسی
۱۶۰۷۰ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد علوم سیاسی
۱۶۰۷۱ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد علوم قران وحدیث
۱۵۶۰۷ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد علوم کامپیوتر
۱۶۰۷۲ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۲۸۸۵ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۲۱ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد مدیریت بازرگانی
۱۹۳۲۲ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد مدیریت دولتی
۱۵۶۰۸ دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۲۶ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان اقتصادکشاورزی
۱۶۰۷۴ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان پژوهشگری اجتماعی
۱۶۰۷۵ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان تاریخ
۱۵۲۵۹ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۰۷۶ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۰۷۷ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان جغرافیا
۱۹۳۲۴ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان حسابداری
۱۶۰۷۳ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان حقوق
۱۹۳۲۵ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان روانشناسی
۱۵۶۰۹ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۷۸ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان زبان وادبیات عربی
۱۶۰۷۹ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۶۰ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان زیست شناسی
۱۵۲۶۱ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان زیست شناسی گیاهی
۱۹۳۲۷ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۶۰۸۰ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان علوم قران وحدیث
۱۹۳۲۸ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان علوم ورزشی
۱۵۶۱۰ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان علوم ومهندسی اب
۱۵۲۶۲ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۰۸۱ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۲۸۸۶ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۲۹ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مدیریت صنعتی
۱۵۶۱۱ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مهندسی صنایع
۱۵۲۶۳ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مهندسی علوم دامی
۱۵۶۱۳ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مهندسی مدیریت پروژه
۱۵۶۱۲ دانشگاه پیام نور مرکز شادگان مهندسی کامپیوتر
۱۶۰۸۴ دانشگاه پیام نور واحد اروندکنار جغرافیا
۱۹۳۳۵ دانشگاه پیام نور واحد اروندکنار مدیریت دولتی
۱۵۲۶۴ دانشگاه پیام نور واحد اروندکنار مهندسی زراعت واصلاح نباتات
۱۵۶۱۸ دانشگاه پیام نور واحد اروندکنار مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۳۰ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری اقتصادکشاورزی
۱۹۳۳۱ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری حسابداری
۱۶۰۸۲ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری حقوق
۱۹۳۳۲ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری روانشناسی
۱۶۰۸۳ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری علوم قران وحدیث
۱۵۶۱۵ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری فیزیک
۱۲۸۸۷ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۳۳ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری مدیریت بازرگانی
۱۹۳۳۴ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری مدیریت صنعتی
۱۵۶۱۶ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری مهندسی صنایع
۱۵۶۱۷ دانشگاه پیام نور واحد اغاجاری مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۳۶ دانشگاه پیام نور واحد الوان حسابداری
۱۶۰۸۵ دانشگاه پیام نور واحد الوان حقوق
۱۶۰۸۶ دانشگاه پیام نور واحد الوان زبان وادبیات عربی
۱۵۶۱۹ دانشگاه پیام نور واحد الوان علوم ومهندسی اب
۱۶۰۸۷ دانشگاه پیام نور واحد الوان فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۳۳۷ دانشگاه پیام نور واحد الوان مدیریت بازرگانی
۱۹۳۳۸ دانشگاه پیام نور واحد الوان مدیریت صنعتی
۱۹۳۳۹ دانشگاه پیام نور واحد امیدیه اقتصادکشاورزی
۱۶۰۸۸ دانشگاه پیام نور واحد امیدیه علوم تربیتی
۱۶۰۸۹ دانشگاه پیام نور واحد امیدیه فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۵۶۲۰ دانشگاه پیام نور واحد امیدیه مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۴۹ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک اقتصادکشاورزی
۱۹۳۴۷ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک حسابداری
۱۹۳۴۸ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک روانشناسی
۱۵۶۲۱ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک ریاضیات وکاربردها
۱۶۰۹۵ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک زبان وادبیات عربی
۱۹۳۵۰ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک شیمی کاربردی
۱۶۰۹۶ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک علوم تربیتی
۱۶۰۹۷ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک علوم قران وحدیث
۱۵۶۲۲ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک علوم کامپیوتر
۱۶۰۹۸ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۶۰۹۹ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک فلسفه وکلام اسلامی
۱۲۸۸۸ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک مترجمی زبان انگلیسی
۱۵۶۲۴ دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۴۰ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا اقتصادکشاورزی
۱۶۰۹۰ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا تاریخ
۱۹۳۴۱ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا حسابداری
۱۹۳۴۲ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا روانشناسی
۱۶۰۹۲ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۶۵ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا زیست شناسی
۱۶۰۹۳ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا علوم تربیتی
۱۹۳۴۳ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا علوم ورزشی
۱۵۲۶۶ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۰۹۴ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا فلسفه وکلام اسلامی
۱۹۳۴۴ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا مدیریت بازرگانی
۱۹۳۴۵ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا مدیریت دولتی
۱۹۳۴۶ دانشگاه پیام نور واحد اندیکا مدیریت صنعتی
۱۶۱۰۱ دانشگاه پیام نور واحد ایذه تاریخ
۱۶۱۰۲ دانشگاه پیام نور واحد ایذه تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۹۳۵۱ دانشگاه پیام نور واحد ایذه حسابداری
۱۶۱۰۰ دانشگاه پیام نور واحد ایذه حقوق
۱۶۱۰۳ دانشگاه پیام نور واحد ایذه روابطعمومی
۱۹۳۵۲ دانشگاه پیام نور واحد ایذه روانشناسی
۱۶۱۰۴ دانشگاه پیام نور واحد ایذه روزنامه نگاری
۱۵۲۶۷ دانشگاه پیام نور واحد ایذه زمین شناسی
۱۵۲۶۸ دانشگاه پیام نور واحد ایذه زیست شناسی
۱۹۳۵۳ دانشگاه پیام نور واحد ایذه علوم اقتصادی
۱۹۳۵۴ دانشگاه پیام نور واحد ایذه علوم ورزشی
۱۵۲۶۹ دانشگاه پیام نور واحد ایذه علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۱۰۵ دانشگاه پیام نور واحد ایذه فلسفه وکلام اسلامی
۱۵۶۲۸ دانشگاه پیام نور واحد ایذه فیزیک
۱۲۸۸۹ دانشگاه پیام نور واحد ایذه مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۵۵ دانشگاه پیام نور واحد ایذه مدیریت دولتی
۱۹۳۵۶ دانشگاه پیام نور واحد ایذه مدیریت صنعتی
۱۵۲۷۰ دانشگاه پیام نور واحد ایذه مهندسی علوم دامی
۱۵۶۲۹ دانشگاه پیام نور واحد ایذه مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۵۷ دانشگاه پیام نور واحد باغملک اقتصادکشاورزی
۱۶۱۰۶ دانشگاه پیام نور واحد باغملک پژوهشگری اجتماعی
۱۶۱۰۷ دانشگاه پیام نور واحد باغملک جغرافیا
۱۹۳۵۸ دانشگاه پیام نور واحد باغملک حسابداری
۱۶۱۰۸ دانشگاه پیام نور واحد باغملک حقوق
۱۹۳۵۹ دانشگاه پیام نور واحد باغملک روانشناسی
۱۲۸۹۰ دانشگاه پیام نور واحد باغملک زبان وادبیات انگلیسی
۱۶۱۰۹ دانشگاه پیام نور واحد باغملک علوم سیاسی
۱۶۱۱۰ دانشگاه پیام نور واحد باغملک علوم قران وحدیث
۱۶۱۱۱ دانشگاه پیام نور واحد باغملک فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۳۶۰ دانشگاه پیام نور واحد باغملک مدیریت بازرگانی
۱۹۳۶۱ دانشگاه پیام نور واحد باغملک مدیریت دولتی
۱۵۶۳۰ دانشگاه پیام نور واحد باغملک مهندسی کامپیوتر
۱۶۱۱۳ دانشگاه پیام نور واحد بستان تعاون ورفاه اجتماعی
۱۹۳۶۲ دانشگاه پیام نور واحد بستان روانشناسی
۱۹۳۶۳ دانشگاه پیام نور واحد بستان علوم اقتصادی
۱۶۱۱۵ دانشگاه پیام نور واحد بستان علوم تربیتی
۱۶۱۱۶ دانشگاه پیام نور واحد بستان فلسفه وکلام اسلامی
۱۹۳۶۴ دانشگاه پیام نور واحد بستان مدیریت جهانگردی
۱۹۳۶۵ دانشگاه پیام نور واحد بستان مدیریت صنعتی
۱۵۶۳۱ دانشگاه پیام نور واحد بستان مهندسی کامپیوتر
۱۵۲۷۱ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۱۱۷ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی تعاون ورفاه اجتماعی
۱۶۱۱۸ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی حقوق
۱۹۳۶۷ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی روانشناسی
۱۵۶۳۲ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی علوم ومهندسی اب
۱۵۲۷۲ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی علوم ومهندسی محیطزیست
۱۵۲۷۳ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی مهندسی علوم دامی
۱۵۶۳۳ دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۶۸ دانشگاه پیام نور واحد دهدز اقتصادکشاورزی
۱۶۱۲۰ دانشگاه پیام نور واحد دهدز جغرافیا
۱۹۳۶۹ دانشگاه پیام نور واحد دهدز حسابداری
۱۶۱۲۱ دانشگاه پیام نور واحد دهدز علوم تربیتی
۱۵۲۷۴ دانشگاه پیام نور واحد دهدز علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۱۲۲ دانشگاه پیام نور واحد دهدز فلسفه وکلام اسلامی
۱۹۳۷۰ دانشگاه پیام نور واحد دهدز مدیریت دولتی
۱۶۱۲۳ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر ادیان وعرفان
۱۹۳۷۱ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر حسابداری
۱۶۱۲۵ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر حقوق
۱۶۱۲۶ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر روابطعمومی
۱۹۳۷۲ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر روانشناسی
۱۶۱۲۷ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر زبان وادبیات فارسی
۱۹۳۷۳ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۶۱۲۸ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر علوم قران وحدیث
۱۶۱۲۹ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۳۷۴ دانشگاه پیام نور واحد رامشیر مدیریت دولتی
۱۶۱۳۱ دانشگاه پیام نور واحد شوش ادیان وعرفان
۱۹۳۷۸ دانشگاه پیام نور واحد شوش اقتصادکشاورزی
۱۶۱۳۲ دانشگاه پیام نور واحد شوش تاریخ
۱۵۲۷۵ دانشگاه پیام نور واحد شوش ترویج واموزش کشاورزی
۱۶۱۳۴ دانشگاه پیام نور واحد شوش جغرافیا
۱۹۳۷۵ دانشگاه پیام نور واحد شوش حسابداری
۱۶۱۳۰ دانشگاه پیام نور واحد شوش حقوق
۱۶۱۳۵ دانشگاه پیام نور واحد شوش روزنامه نگاری
۱۶۱۳۶ دانشگاه پیام نور واحد شوش زبان وادبیات فارسی
۱۹۳۷۹ دانشگاه پیام نور واحد شوش علوم اقتصادی
۱۶۱۳۷ دانشگاه پیام نور واحد شوش علوم تربیتی
۱۶۱۳۸ دانشگاه پیام نور واحد شوش علوم سیاسی
۱۹۳۸۰ دانشگاه پیام نور واحد شوش علوم ورزشی
۱۵۶۳۵ دانشگاه پیام نور واحد شوش علوم ومهندسی اب
۱۶۱۳۹ دانشگاه پیام نور واحد شوش فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۵۶۳۶ دانشگاه پیام نور واحد شوش فیزیک
۱۹۳۷۶ دانشگاه پیام نور واحد شوش مدیریت بازرگانی
۱۹۳۸۱ دانشگاه پیام نور واحد شوش مدیریت جهانگردی
۱۹۳۷۷ دانشگاه پیام نور واحد شوش مدیریت دولتی
۱۵۲۷۶ دانشگاه پیام نور واحد شوش مهندسی علوم دامی
۱۵۶۳۸ دانشگاه پیام نور واحد شوش مهندسی مدیریت پروژه
۱۵۶۳۹ دانشگاه پیام نور واحد شوش مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
۱۵۶۳۷ دانشگاه پیام نور واحد شوش مهندسی کامپیوتر
۱۶۱۴۱ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر ادیان وعرفان
۱۹۳۸۴ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر اقتصادکشاورزی
۱۶۱۴۲ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر تاریخ
۱۶۱۴۴ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر جغرافیا
۱۹۳۸۲ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر حسابداری
۱۶۱۴۰ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر حقوق
۱۹۳۸۵ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر روانشناسی
۱۶۱۴۵ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۷۷ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر زیست شناسی
۱۹۳۸۶ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر شیمی کاربردی
۱۹۳۸۷ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۶۱۴۶ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر علوم تربیتی
۱۹۳۸۸ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر علوم ورزشی
۱۵۲۷۸ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر علوم ومهندسی محیطزیست
۱۵۶۴۰ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر علوم کامپیوتر
۱۶۱۴۷ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۵۶۴۱ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر فیزیک
۱۲۸۹۱ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مترجمی زبان انگلیسی
۱۹۳۸۹ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مدیریت جهانگردی
۱۹۳۸۳ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مدیریت صنعتی
۱۵۶۴۲ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مهندسی صنایع
۱۵۶۴۴ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مهندسی مکانیک
۱۵۶۴۳ دانشگاه پیام نور واحد شوشتر مهندسی کامپیوتر
۱۹۳۹۰ دانشگاه پیام نور واحد گتوند حسابداری
۱۶۱۴۸ دانشگاه پیام نور واحد گتوند حقوق
۱۹۳۹۱ دانشگاه پیام نور واحد گتوند روانشناسی
۱۶۱۴۹ دانشگاه پیام نور واحد گتوند فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۳۹۲ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مدیریت بازرگانی
۱۹۳۹۳ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مدیریت جهانگردی
۱۹۳۹۴ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مدیریت صنعتی
۱۵۶۴۵ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مهندسی صنایع
۱۵۶۴۷ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مهندسی مدیریت پروژه
۱۵۶۴۶ دانشگاه پیام نور واحد گتوند مهندسی کامپیوتر
۱۶۱۵۱ دانشگاه پیام نور واحد لالی پژوهشگری اجتماعی
۱۶۱۵۲ دانشگاه پیام نور واحد لالی تاریخ
۱۶۱۵۴ دانشگاه پیام نور واحد لالی حقوق
۱۶۱۵۵ دانشگاه پیام نور واحد لالی زبان وادبیات فارسی
۱۶۱۵۶ دانشگاه پیام نور واحد لالی علوم سیاسی
۱۶۱۵۷ دانشگاه پیام نور واحد لالی فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور واحد لالی مدیریت دولتی
۱۵۲۷۹ دانشگاه پیام نور واحد لالی مهندسی علوم دامی
۱۶۱۵۸ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر تاریخ وتمدن ملل اسلامی
۱۹۳۹۶ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر حسابداری
۱۲۸۹۲ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر زبان وادبیات انگلیسی
۱۵۲۸۰ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر شیمی محض
۱۹۳۹۷ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر شیمی کاربردی
۱۹۳۹۸ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر علوم اقتصادی
۱۶۱۵۹ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۶۱۶۰ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر فلسفه وکلام اسلامی
۱۹۳۹۹ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مدیریت جهانگردی
۱۹۴۰۰ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مدیریت صنعتی
۱۵۲۸۱ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مهندسی شیلات
۱۵۶۴۸ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مهندسی صنایع
۱۵۶۴۹ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مهندسی عمران
۱۵۶۵۰ دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر مهندسی کامپیوتر
۱۵۶۵۱ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان اماروکاربردها
۱۹۴۰۱ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان حسابداری
۱۶۱۶۱ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان حقوق
۱۹۴۰۲ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان روانشناسی
۱۵۶۵۲ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان ریاضیات وکاربردها
۱۶۱۶۲ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان زبان وادبیات فارسی
۱۵۲۸۲ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان زمین شناسی
۱۹۴۰۳ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان علوم اقتصادی
۱۵۲۸۳ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان علوم ومهندسی محیطزیست
۱۶۱۶۴ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۴۰۴ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان مدیریت بازرگانی
۱۹۴۰۵ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان مدیریت دولتی
۱۹۴۰۶ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان مدیریت صنعتی
۱۵۲۸۴ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان مهندسی علوم دامی
۱۵۶۵۳ دانشگاه پیام نور واحد مسجدسلیمان مهندسی کامپیوتر
۱۹۴۰۷ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل اقتصادکشاورزی
۱۶۱۶۷ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل تاریخ
۱۶۱۶۸ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل جغرافیا
۱۹۴۰۸ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل حسابداری
۱۶۱۶۹ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل حقوق
۱۹۴۰۹ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل روانشناسی
۱۹۴۱۰ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل شیمی کاربردی
۱۶۱۷۱ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل علوم تربیتی
۱۶۱۷۲ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل علوم سیاسی
۱۹۴۱۱ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل علوم ورزشی
۱۶۱۷۴ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۹۴۱۲ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل مدیریت بازرگانی
۱۹۴۱۳ دانشگاه پیام نور واحد هفتگل مدیریت صنعتی
۱۶۱۷۵ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان پژوهشگری اجتماعی
۱۹۴۱۴ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان روانشناسی
۱۲۸۹۳ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان زبان وادبیات انگلیسی
۱۹۴۱۵ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان علوم اقتصادی
۱۹۴۱۶ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان مدیریت بازرگانی
۱۹۴۱۸ دانشگاه پیام نور واحد هندیجان مدیریت صنعتی
۱۶۱۷۷ دانشگاه پیام نور واحد هویزه حقوق
۱۹۴۱۹ دانشگاه پیام نور واحد هویزه علم اطلاعات ودانش شناسی
۱۶۱۷۸ دانشگاه پیام نور واحد هویزه علوم قران وحدیث
۱۶۱۷۹ دانشگاه پیام نور واحد هویزه فقه ومبانی حقوق اسلامی
۱۶۱۸۰ دانشگاه پیام نور واحد هویزه فلسفه وکلام اسلامی

 


دیدگاه شما


آخرین خبرها
طراحان دیدنا